DAV HIGH SCHOOL, ITPS BANHARPALI

DISTT.-JHARSUGUDA, ODISHA-768216

ODIA-VII  
Sl.No Topic You Tube Link
1 ପଦ୍ୟ- କଳାମାଣିକରେ  Click Here
2 ପ୍ରବନ୍ଧ-ରାମାୟଣ କଥା  Click Here
3 ପ୍ରବନ୍ଧ-ରାମାୟଣ କଥା  Click Here
4 ପ୍ରବନ୍ଧ-ରାମାୟଣ କଥା  Click Here
5 ପ୍ରବନ୍ଧ-ରାମାୟଣ କଥା  Click Here
6 ପଦ୍ୟ- ତାରା-ସୂର୍ଯ୍ୟ  Click Here
7 ପଦ୍ୟ- ତାରା-ସୂର୍ଯ୍ୟ  Click Here
8 ପଦ୍ୟ- ଦେଖିନାହିଁ କେତେଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି  Click Here
9 ପଦ୍ୟ- ଦେଖିନାହିଁ କେତେଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି  Click Here
10 ପ୍ରବନ୍ଧ- ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର  Click Here
11 ପ୍ରବନ୍ଧ- ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର  Click Here
12 ପ୍ରବନ୍ଧ- ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର  Click Here
 
 
Contact Us ↓
 

DAV HIGH SCHOOL, ITPS
Banharpali, Distt.-Jharsuguda,
Odisha-768216
E-Mail: davhsitps@rediffmail.com
Website: www.davhsbanaharpali.org


Like Us on:
     
Location Map ↓